Những quy định về đăng kí xe trong trường hợp không tìm được chủ cũ

Tiếp nhận giấy đăng kí sang tên, di chuyển có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng kí của người đang sử dụng xe.

Thông tư 12/2013/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 1/3/2013 cho phép làm thủ tục sang tên, đổi chủ trong trường hợp không tìm được chủ cũ, có hiệu lực từ ngày 15/4/2013 – 31/12/2014.

Thông tư này ra đời nhằm sửa đổi và bổ sung khoản 3 điều 20 tại thông tư 36/2010-BCA về . Trong trường hợp không tìm được chủ cũ, người đang sử dụng xe cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng kí, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú (bản giấy khai này được công bố kèm thông tư này).

Đối với trường hợp không xác định được chủ đứng tên sở hữu xe trong đăng kí, thông tư nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc quyền quản lí của bộ như sau:

Công an cấp xã:
Tiếp nhận giấy đăng kí sang tên, di chuyển có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng kí của người đang sử dụng xe.
Kiểm tra, xác minh địa chỉ đăng kí thường trú của người đang sử dụng xe. Sau khi xác minh, nếu đúng thì xác nhận địa chỉ đăng kí thường trú của người đang sử dụng xe. Thời gian giải quyết không quá 3 ngày làm việc.
Cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đầy đủ thủ tục quy định, thu giấy chứng nhận , biển số xe, viết giấy hẹn cho người sử dụng xe.

Ngoài ra, cơ quan đăng kí xe sẽ thông báo tới người đứng tên trong đăng kí xe biết và niêm yết công khai tại trụ sở đăng kí xe, tra cứu tàng thư xe mất cắp và dữ liệu xe. Sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo và niêm yết, cơ quan đăng ký xe giải quyết cấp biến số, giấy chứng nhận đăng kí xe cho người đang sử dụng.

Thông tư quy định giấy hẹn có chữ kí lãnh đạo cơ quan đăng kí xe và có con dấu có giá trị cho phép người dùng sử dụng xe trong 30 ngày chờ cơ quan đăng kí xe trả kết quả.

Tóm tắt từ Thông tư 12/2013/TT-BCA ngày 01/03/2013

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *